Katholieke uitvaartliturgie: ànders dan dienst in een aula?

Parochie St.-Franciscus van Assisi Geel-Elsum
  • wo23 oktober 2019van20:00tot22:00
Wat maakt katholieke uitvaartliturgie ànders dan een dienst in de aula?

De organisatie van de uitvaartsector kent grote verschuivingen. De voorbije jaren werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen door uitvaartondernemingen nieuwe rouwcentra gebouwd. Meerdere van deze centra beschikken niet alleen over ruimten waar opgebaarde overledenen kunnen worden begroet, maar ook over een aula voor afscheidsvieringen en over de nodige infrastructuur om rouwmaaltijden aan te bieden. Sommige uitvaartverzorgers vormden ondertussen ook eigen personeel om afscheidsvieringen samen te stellen en te leiden. Er verschijnen dus nieuwe plaatsen waar afscheidsrituelen worden aangeboden, en een stijgend aantal mensen gaat om diverse redenen op dit aanbod in. Vaak weten nabestaanden ook niet goed wat het verschil is tussen zo’n dienst in de aula en een kerkelijke uitvaartdienst. Dat blijkt soms ook bij de voorbereidende gesprekken met een voorganger. Dan is het belangrijk dat deze kan aangeven waarin de eigenheid en de waarde bestaat van de katholieke uitvaartliturgie. Daar wil deze vormingsavond u als (gemandateerd) uitvaartvoorganger voor toerusten. Inschrijven: bij uw dekenaat voor het vicariaat Kempen, bij CCV voor vicariaat Antwerpen.

In samenwerking met Vlaamse Overheid

Locatie

Parochie St.-Franciscus van Assisi Geel-Elsum
Dr. Peetersstraat 88 , 2440 Geel

Prijs

  • gratis

Reserveer

Organisatie

CCV