Breeven

Natuurgebied Breeven is een erg afwisselend en ongerept open landschap van ruim 350ha. Volgens kenners is dit het mooiste natuurgebied van Geel. Het Breeven ligt diep in de Antwerpse Kempen, in de vallei van de Kleine Nete. Natte weilanden omringd met dreven en moerassen wisselen af met droge zanderige bossen en heide. Dennenbos gaat over in eikenbos, hier en daar groeien populieren en beuken. Drassige hooilanden zijn afgeboord met sloten en houtkanten. Bosjes heide, brem en gagel verraden dat er ooit een heide was die zich uitstrekte van het centrum van Geel tot de Kleine Nete en Retie.

Praktisch

  • Natuurgebied Breeven is maar enkele malen per jaar toegankelijk voor publiek.

  • Natuurgebied Breeven Frans Emmerechts
  • Natuurgebied Breeven dienst toerisme

Contact