Noveen

Geesteszieken kwamen vroeger naar Geel om een noveen te ondergaan om zo terug gezond te worden. Hoelang duurt een noveen?

 

9 dagen

 

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. Het woord is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen.

 

  • Detail Ciborium binnenzijde Sint-Dimpnakerk Kristof DonnĂ©